Hıristiyan Heyetinin Allah Rasulü (S.A.V)’nün Mescidinde İbadet Etmesi

Yüce kitabımız Kur-anı Kerim’ in ikinci suresi olan Ali İmran suresinin Sebebi Nüzul ‘ ü (İniş Sebebi) ile ilgili olarak: Yahudilerin Hz.İsa Efendimize kinleri ve tertemiz annesine yönelik iftiraları, peygamberliğini ve İncil’ i inkarları olduğu rivayet edilirse de, Rasulullah Efendimize Necran’ dan temsilci olarak gelen Hıristiyan heyeti ile arasında geçen diyaloğun sebep olduğuda rivayetler arasındadır.…
Devamı


27 Şubat 2022 0